Zateplení podlah

V případě podlahy mezi vytápěným a nevytápěným podlažím (půda, sklep) musí zároveň poskytovat dostatečnou tepelnou izolaci. To velmi často není u starších domů splněno.

V nejlepším případě je možno najít konstrukce částečně naplněné málo funkční izolací ze škváry či letitou směsí pilin nebo plev s vápnem. Je-li konstrukce nosných trámů dostatečně dimenzovaná, lze pomocí foukané izolace vlastnosti konstrukce značně zlepšit.

Pro vstup do konstrukce postačí např. odstranit jedno až dvě záklopová prkna (musí vzniknout otvor, abychom mohli do každé dutiny posvítit a podívat). Může se stát, že pokud nebudeme mít dostatečný pohled do dutiny, hadice se často zachytávají o vyčnívající hřebíky a tím se foukaná izolace nedostane po celé ploše. Tím vznikají nezaizolovaný prostory (tepelné mosty) a izolace ztrácí na hodnotě. Investice byla zbytečná. Foukaná izolace Climatizer plus nebo Isover má výhodu, že pod určitým tlakem se dostane do každé mezery.