Kde všude najde CLIMATIZER PLUS uplatnění?

Tepelná izolace CLIMATIZER PLUS se výborně hodí k zateplení různých druhů stropních konstrukcí, klenutých konstrukcí, průmyslových podhledů a nejen jich. Uplatnění najde také při zateplování stěn, příhradových konstrukcí, půdních vestaveb a sádrokartonových příček.

Izolace střešních konstrukcí Izolace konstrukcí - půda Izolace stropních konstrukcí Izolace stěnových konstrukcí Izolace pasivního domu Sanace izolace starších konstrukcí

A jak se provádí vlastní zateplování?

Díky použití pneumatického aplikačního stroje je možné provádět zateplení v kteroukoli roční dobu a bez zásahů do interiéru objektu.

Aplikace izolační hmoty se provádí sadou vhodně rozmístěných otvorů. Např. při zateplování stropních konstrukcí je možné pomocí jednoho aplikačního otvoru zateplit až 4 m prostoru na každou stranu. Odpadá tak nutnost odkrývání celých izolovaných ploch, jak tomu bývá u jiných typů tepelných izolací.

Použití foukané izolace CLIMATIZER PLUS

Foukaná izolace CLIMATIZER PLUS Vám pomůže vyřešit letité problémy se zateplením starších budov stejně jako snížit spotřebu energie u novostaveb.

Jemná celulózová vlákna pečlivě vyplní celý izolovaný prostor včetně koutů a štěrbin, kam se jiný izolační materiál nedostane. Foukaná izolace proto dosahuje lepších výsledků než zateplování pomocí izolačních desek nebo matrací.