Co je Climatizer plus?

Jde o unikátní tepelně akustickou foukanou celulózovou izolaci vyráběnou firmou CIUR a.s. od roku 1991 na základě kanadské licence. Základem je celulózové vlákno získávané z tříděného novinového papíru. Je ideální k použití jak u dodatečného zateplení budov, rozsáhlých rekonstrukcí, tak i u novostaveb. Je vhodný pro zaizolování všech částí konstrukce jako jsou střecha, strop, půda, podlaha, stěna nebo střecha.

Výhody foukané izolace Climatizer plus

Ekologickou a zdravotní nezávadnost

 • jako prvnímu v ČR mu roku 1994 bylo propůjčeno označení ekologicky šetrný výrobek
 • vyrábí se z odpadového papíru
 • záruka na materiál činí 20 let

Finanční úspory

 • díky zateplení můžete ušetřit 30 – 60% energie při vytápění
 • rychlá a snadná aplikace ušetří Váš čas a čas jsou peníze
 • při aplikaci vzniká minimum odpadu, neplatíte navíc žádný zbytný materiál
 • orientační náklady zateplení si můžete spočítat pomocí sekce ceník

Materiál s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi

 • vysoká měrná tepelná kapacita Vás zaručí ochranu proti teplotním výkyvům v zimě i v létě
 • součinitel teplené vodivosti činí skvělých 0,035 W/m.K
 • Climatizer plus působí i jako zvuková izolace

Snadná a rychlá aplikace

 • díky své struktuře izolace vyplní i složité detaily konstrukce, nehrozí vnik tepelných mostů a následných energetických ztrát
 • zafoukávané konstrukce není třeba celé rozebírat, stačí získat pouze pár přístupových otvorů
 • zateplení např. půdy je možné realizovat během několika hodin, není potřeba ji uklízet

Ochrana Vašeho domova proti ohni a škůdcům

 • materiál je zařazen v kategorii nešířící oheň, podívejte se na video
 • díky přísadám a struktuře materiálu vytváří nepříznivé životní podmínky např. pro hlodavce
 • dokonalé zaizolování brání vzniku tepelných mostů a tím i kondenzaci vodních par a následné tvorbě plísní

Podívejte se na porovnání Climatizeru plus a dalších nejrozšířenějších typů izolace:

Vlastnost Pěnový polystyren Sklo-minerální vata Foukaná celulózová izolace CLIMATIZER PLUS
Tepelná izolace Ano Ano Ano
Zvuková izolace Ano Ano Ano
Součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] 0,036 - 0,045 0,039 - 0,041 0,035 - 0,039
Měrná tepelná kapacita 1270 J.Kg-1.K-1 920 J.Kg-1.K-1 1907 J.Kg-1.K-1
Ekologicky šetrný výrobek Ne Ne (formaldehyd) Ano
Odolnost proti prohoření Nízká Střední Vysoká
Šíření plamene >0 * 0 (materiál nešíří plamen) 0 (materiál nešíří plamen)
Náročnost instalace zateplení Složitá (nutno rozebrat konstrukci) Složitá (nutno rozebrat konstrukci) Snadná (bez nutnosti rozebrat konstrukci)
Rychlost provedení dle konstrukce dle konstrukce Velmi rychlé
Omezení provozu během intalace Ano Ano Ne
Nespotřebované placené zbytky (odřezky, atd.) Odřezky Odřezky Nejsou
Sedání izolace Ne Ano Ne (při aplikaci do dutin)
Dokonalé utěsnení prostoru izolací Ne (tepelné mosty mezi deskami) Ne (tepelné mosty mezi deskami) Ano (homogenní materiál)
Odolnost proti škůdcům Ano Ano Ano
Odolnost proti plísním Ano Ano Ano
* Šíření plamene po povrchu ČSN 73 0863. Z provedených zkoušek vyplývá, že index šíření po povrchu samotného pěnového polystyrenu je větší než 0. Z tohoto důvodu se doporučuje jeho zakrytí nehořlavým materiálem tak, aby povrchovou úpravu bylo možno hodnotit jako nehořlavou.